ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறேன்.. Friday, Feb 13 2009 

write2

ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறேன்..

உயிர் செதுக்கி உணர்வு பதுக்கி
ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறேன்.

சில கேள்விகள் எனக்கு..

கவிதையின் நோக்கம் என்ன?
அது யாருக்குச் சொந்தம்?

யாருக்காக எழுதப்பட்டதோ அவளுக்கா?
உயிர் கொடுத்துப் படைத்தானே அவனுக்கா?

கவிதைகளின் கடைசிக் குறி எங்கே?
வினாக்குறியுடன் முற்றுப் பெறவா
என் கவிதை எழுதப்பட்டது?

விழலுக்கிறைத்த நீரா என் உணர்வுகள்?

எது எப்படியாயினும்
என் கவிதைக்கு முகவரி எது?

என் கவிதைகள் உறங்க
காட்டுங்களேன் ஒரு கருவறை..

கடைசிக்கு ஒரு கல்லறையேனும்..

காணாமலே போனோம்.. Wednesday, Feb 11 2009 

memories1

எழுதிவைத்த வார்த்தைகளெல்லாம் ஏட்டோடு போக..

பதிந்து வைத்த நினைவுகளெல்லாம் பாதியில் போக..

கவிதைகள் சொல்லிக் களித்த பொழுதுகள் காணாமல் போக..

காத்திருந்த கணப் பொழுதுகள் காத்தோடு போக..

இல்லாமல் இல்லை எனக் கருதியதெல்லாம் இல்லாமல் போக..

எஞ்சி நின்ற நானும் என் நினைவுகளும்

கண் பார்ப்பதைத் தவிர்த்துக் கரைந்து போனோம்..

காதல் சுயசிற்பி.. Tuesday, Apr 29 2008 

சொல்லச் சொல்லத் தீராத என் கனவை,

நான் சொல்லத் தவிக்கிற என் மனசை,

செல்லச் செல்லப் பின் தொடரும் ஒரு நிழலை,

கல்லக் கல்லக் குறையாத வாழ்க்கையை,

இவையனைத்தையும் மௌனமாகச் சொல்லிக் கொடுத்து

மெல்ல மெல்லச் செதுக்கும் என்னை என் காதல்..

கவிதைக் குருதி.. Saturday, Sep 22 2007 

கவிதைக்குருதி.. 

உன் கண்விழிக் கருமையின் கீழே காத்திருக்கும்
சிறு கண்ணீர்த்துளி நான்.

விழுவதும், விழிகளில் மீள்வதும் உன் பொறுப்பு.

கவிதைகள் சொல்லிக் கண் பார்த்திருப்பதும்
கண்ணீர் விழுங்கி வான்நோக்கியிருப்பதும்
காதலில் இயல்புதானெனினும்
காத்திருப்பு பதைக்க வைக்கிறது.

உறைவதா? மறைவதா?
உணர்வுகளின் வெப்பத்தில் கரைந்தொழிவதா?
சொல்.

காலக் கழிவுகளில் எஞ்சி விட்ட நினைவலைகளைக்
கணம்தோறும் சீர்தூக்கிப் பார்க்கிறேன்.
இமைகள் துடிக்க, இதயம் வலிக்க
உனக்காக சொரிந்தது கவிதைக் குருதி..

காதலுடன்
ராஜா

அடடா » தவறு

Sorry, you are not allowed to access this page.